STARTNA LOKACIJA
Plato ispred Zavičajnog muzeja Travnik
DATUM
3.9.2016.
POČETAK
19:30h
Pharmamed TRAVNIK NOĆNA UTRKA počinje za:

MAPA

Mapa utrke

PRIJAVA

Kako bi osigurali ispravnost utrke, molimo da pročitate pravilnik
PRAVILA ORGANIZACIJA TRKE

Centar za edukaciju mladih (CEM) iz Travnika, u saradnji sa kompanijom Pharmamed d.o.o. organizuje prvu noćnu utrku “Pharmamed TRAVNIK NOĆNA UTRKA”, koja će se održati 03.9.2016. godine u Travniku sa početkom u 19:30h.

OPĆE INFORMACIJE

“Pharmamed TRAVNIK NOĆNA UTRKA”, je utrka koja će se odvijati na stazi dužine 5 kilometara, a na kojoj mogu učestvovati profesionalni trkači/ce, kao i trkači/ce rekreativci/ke. Utrka starta na platou ispred Zavičajnog muzeja Travnik, gdje se i završava.
Facebook: https://www.facebook.com/nocnauTRka/

PREPORUKE ZA UČEŠĆE

Za učešće na utrci, takmičari/ke bi trebali posjedovati prikladnu sportsku opremu (obuću i odjeću).

KAKO SE PRIJAVITI

Prijave se vrše online putem, popunjavanjem prijavnog obrasca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kategorije (M i Ž)
Maksimalan broj učesnika - 500
Odustajanje

Učesnik/ca koji/a želi odustati od takmičenja, obavezan/na je o tome obavijestiti organizatora e-mailom na adresu: utrka@cem.ba U slučaju vanrednih dešavanja, vremenskih neprilika, zemljotresa, poplava i ekstremnih klimatskih pojava u periodu do 15 dana prije planiranog datuma održavanja, organizator zadržava pravo otkazivanja trke. Preostalim dijelom organizator pokriva dio troškova organizacije nastalih do trenutka otkazivanja.

PREUZIMANJE STARTNIH BROJEVA I PAKETA

Jednom kada se preuzmu startni brojevi, nije dozvoljena njihova razmjena između učesnika. Preuzimanje startnih brojeva i paketa će se vršiti u subotu, 03.09.2016. godine u skladu sa registracionom procedurom prijavljenih takmičara/ki neposredno prije početka utrke. Startni broj i paket se mogu preuzeti isključivo uz pokaz identifikacijskog dokumenta.

Start utrke je u 19:30 h.

Takmičari se MORAJU strogo pridržavati službeno označene staze. Zbog pravila trke, lične sigurnosti i sigurnosti ostalih takmičara i osoblja koje organizuje utrku, strogo se zabranjuje korištenje prečica i staza koje nisu označene. Sva odstupanja od službeno označene staze, osim što za sobom povlači diskvalifikaciju, biće na vlastitu odgovornost takmičara.

SIGURNOST I KONTROLA

Staza će imati koordinatora trke. Članovi organizacionog tima, kao i volonteri utrke će biti raspoređeni na određenim mjestima dužinom staze, te će biti u direktnom kontaktu s koordinatorom trke. Medicinsko osoblje će, također biti postavljeno na određenim tačkama, pripadnici MUP-a SBK, kao i pripadnici zaštitarske agencije. Na određenim mjestima će biti postavljene kontrolne tačke gdje će članovi organizacijskog tima nadgledati prolazak takmičara.

DISKVALIFIKACIJA

Takmičar će biti diskvalifikovan uz poništavanje startnog broja ukoliko:

  • ne prođe kroz jednu od kontrolnih tačaka;
  • koristi prečice;
  • ne pomogne takmičaru u nevolji;
  • vrijeđa ili prijeti osoblju/volonterima;
  • koristi prevozno sredstvo tokom trke;
  • odbije pregled od strane medicinskog osoblja na stazi;
  • odbije provjeru obavezne opreme od strane akreditovanog osoblja na stazi;

Kazna će se primijeniti na licu mjesta.

MAKSIMALNO VRIJEME ZAVRŠETKA

1 sat i 30min takmičarki/ke koji ne završe utrku u zadanom vremenskom okviru, bit će zamoljeni da utrku završe na licu mjesta.

OKREPNE STANICE

Organizator će obezbijediti dvije okrepne stanice i to u ulici Aleja konzula u neposrednoj blizi ulaza u kasarnu, te u ulici Tvornička u blizini „Borca“.

SMEĆE koje ostaje nakon konzumacije pića, trkači su obavezni odložiti na za to predviđena mjesta u krugu okrepne stanice.

NAGRADE I KATEGORIJE

Novčane nagrade se ne dodjeljuju.

Robne nagrade su predviđene za tri prvoplasirana i to u kategoriji:

  • Žene
  • Muškarci
PRAVA KORIŠTENJA MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA

Prilikom registracije na trku, takmičar sva prava u vezi sa korištenjem digitalnog zapisa koji prikazuje takmičara (fotografije, video materijal i ostalo), prenosi na organizatora utrke.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Prijavom na trku, takmičar oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti, bilo građanske ili kaznene, za štetu osobama i/ili njihovoj imovini uzrokovanu djelovanjem takmičara.

O nama

Centar za edukaciju mladih (CEM), od svog osnivanja 1998. godine, aktivno djeluje u smjeru razvoja šire lokalne zajednice, najviše kroz rad s mladima i za mlade. Programi i sadržaji koje nudi mladima, uglavnom su zasnovani na neformalnoj edukaciji, i to iz onih oblasti koje nisu pokrivene redovnim obrazovnim procesom. Pored stjecanja znanja, mladi, čije učešće u CEM-ovim programima i aktivnostima je dobrovoljno, stječu lične i društvene vještine (samopouzdanje, odgovornost, komunikativnost, timski rad, rješavanje konflikta...), koje su im potrebne kako bi postali aktivni i odgovorni članovi društva, spremni se zalagati za pravdu, jednakost, toleranciju, nediskriminaciju i sl. Rad za mlade ogleda se u promociji zdravog načina života, bez duhanskih prerađevina, alkohola i droga, zalaganju za donošenje i sprovođenje pravnih akata vezanih za mlade (zakon o mladima, strategija prema mladima), uspostavljanju i razvoju modela informisanja mladih (info parkovi, web portal, društvene mreže i sl.) i drugim aktivnostima koje CEM provodi, a u kojima i mladi imaju mogućnost učestvovati. Pored toga, CEM se aktivno zalaže i za strategije za unapređenje cjelokupne zajednice, poput strategija za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja općenito, protiv maloljetničke delinkvencije i sl, koje doprinose dobrobiti svih njenih članova. Centar za edukaciju mladih je najaktivnija nevladina organizacija koja radi s mladima u SBK. Broji oko 1000 članova, od toga oko 20 aktivnih volontera koji svakodnevno, kroz razne akcije i aktivnosti, doprinose razvoju svoje zajednice.

Kontaktirajte nas!

CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH

Mali trg bb

72270, TRAVNIK


http://www.cem.ba


E-mail: cem@bih.net.ba; cem@cem.ba

Telefon/Fax: +38730511565

Hvala na prijavi! Za daljnje informacije ćemo Vas kontaktirati putem telefona ili priloženog e-maila.

VOLONTERI

Učesnici utrke „Pharmamed TRAVNIK NOĆNA UTRKA” nisu samo oni koji budu učestvovali u njenom takmičarskom dijelu, nego svi koji na bilo koji način doprinesu njenom održavanju. Volonteri su važan dio događaja ove vrste i njihova pomoć u realizaciji je nezamjenjiva. Njihov zadatak je bodrenje takmičara, usmjeravanje na putu do cilja, briga da niko ne ostane žedan i ne zaluta sa staze. Svi zainteresovani, koji na ovaj način žele doprinijeti utrci, mogu se prijaviti putem dolje navedenog broja telefona ili e-mail adrese, najkasnije do 26.08.2016. godine.

KONTAKT
utrka@cem.ba+387(0)30 511 565Mali Trg bb, Travnik, BiH

O TRAVNIKU

Grad koji, mnogi nazivaju muzejom pod otvorenim nebom, smješten je u centralnoj Bosni, u dolini rijeke Lašve, omeđen obroncima Vlašića sa sjevera i Vilenice sa juga. Travnik je opisan u mogim književnim djelima kao grad koji ima dušu, krije brojne tajne, dragulje netaknute prirode i dobre ljude. Nobelovac Ivo Andrić, koji je rođen u Travniku, za ovaj grad kaže da liči na poluotvorenu knjigu, dok putopisac Evlija čelebi Travnik naziva rajskom baščom. Tokom svoje historije Travnik je bio mjesto susreta različitih kulturnih i religijskih tokova, što je uveliko odredilo njegov današnji izgled. Travničke ulice kriju niz kulturno-historijskih spomenika, od vjerskih objekata: katoličkih, pravoslavnih, islamskih, nadaleko poznate Gimnazije, vezirskog konaka, tvrđave Stari grad... Travnik je i jedini grad u svijetu koji ima dvije sahat-kule iz osmanskog perioda, sunčani sat koji su koristili vinogradari ovog kraja, te jedan od četiri grada u svijetu, a jedini u BiH koji ima parnu lokomotivu tipa Flor 2556/1919, popularnog „ćiru“. Travnik je i dom endemske vrste ruže (rosa brandis), rijetke biljne vrste encijana, psa tornjaka, kratkokljunog goluba... Travnik zaista ima mnogo za ponuditi slučajnim posjetiocima, kao i onima koji namjerno dođu upoznati ovaj grad.

Grad u srcu Bosne i Hercegovine, poznat po brojnim prirodnim, kulturnim i historijskim znamenitostima, ove godine po prvi put je domaćin utrke pod nazivom Pharmamed TRAVNIK NOĆNA UTRKA, u organizaciji Centra za edukaciju mladih (CEM). Učešće na utrci, čija se trasa, u dužini od 5 kilometara, proteže duž gradskih ulica, prilika je za sve rekreativce da upoznaju grad Travnik, sklope prijateljstva i poznanstva, te promovišu zdrave stilove života, za koje se i CEM zalaže kroz sve svoje aktivnosti. Učešćem u ovoj utrci, postajete dio još jedne lijepe priče o gradu Travniku, koju će ispričati više od 500 trkača. Prijaviti se mogu svi zainteresovani, bez obzira na starosnu dob i mjesto prebivališta.